Ochrona danych osobowych w naszym Biurze

Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw „Kamila Jędrzycka” spółka jawna spełnia wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw „Kamila Jędrzycka” spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy na wykonanie usługi tłumaczenia lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed wykonaniem usługi (na przykład sporządzenie wyceny). Dodatkowo przetwarzamy dane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych. W szczególności są to: Ordynacja podatkowa, ustawy podatkowe, ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego).

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie oraz przetwarzanie danych zawartych w okazywanych dokumentach?

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i danych zawartych w okazywanych dokumentach do tłumaczenia uniemożliwia wykonanie usługi tłumaczenia.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich sytuacjach się to odbywa?

Przetwarzamy wszystkie dane wynikające z okazywanych dokumentów, czyli wszystkie określone w art. 4 pkt 1 RODO. Przetwarzamy je w celu przygotowania wyceny i wykonania usługi tłumaczenia.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Jako Biuro gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

Jednocześnie oświadczamy, że nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do celów marketingowych, nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych tłumaczom właściwych (zgodnych z umową usługi tłumaczenia) języków. Udostępniamy je również na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasze Biuro jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

© 2021 by Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw Kamila Jędrzycka sp. j. | Created by pear interactive