Tłumaczenia handlowe

Oferta tłumaczeń handlowych skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw i obejmuje swym zakresem teksty oraz dokumenty typu: oferty handlowe, zapytania ofertowe, specyfikacje towarowe, faktury oraz wszelką korespondencję firmową. Materiały do tłumaczeń można dostarczać w formie wszystkich typowych plików tekstowych lub graficznych. W przypadku skanów dokumentów istotna jest ich czytelność. W razie niemożliwości osobistego dostarczenia tekstów do translacji, można je przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Podstawą ustalania ceny za przekład jest strona obliczeniowa, która dla tłumaczeń handlowych zawiera 1500 znaków. Na ostateczny koszt będzie miał także wpływ język docelowy lub źródłowy.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Wszystkie teksty tłumaczone są z maksymalnym zachowaniem oryginalnego układu stron. Odbiór tłumaczeń odbywa się osobiście w naszym biurze lub za pośrednictwem poczty (zarówno tradycyjnej, jak też elektronicznej). Tłumaczenia handlowe wykonujemy również w formie uwierzytelnionej.

Wypełnij formularz

W celu uzyskania wyceny prosimy o dokładne wypełnienie formularza obok i załączenie pliku z tekstem do tłumaczenia. Skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie, przedstawiając naszą ofertę. Wycena jest bezpłatna.

...

Aby przesłać więcej niż jeden dokument, należy wybrane pliki spakować do archiwum, a następnie dodać jako jeden plik (.zip lub .rar)

© 2021 by Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw Kamila Jędrzycka sp. j. | Created by pear interactive