Kamila Jędrzycka Biuro Tłumaczeń

Zapytaj o wycenę. Wypełnij bezpłatny formularz!

Oferta

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia uwierzytelnione

Oferowane przez nasze biuro tłumaczenia uwierzytelnione przygotowywane są przez tłumaczy przysięgłych, posiadających długoletni staż pracy. Optymalną formą dostarczenia tekstu do tłumaczenia uwierzytelnionego jest osobiste jego doręczenie do naszego biura tłumaczeń. Niemniej przyjmujemy również teksty dostarczane drogą pocztową, a także e-mailem. Standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego liczy sobie 1125 znaków. O cenie usługi decyduje w dużym stopniu język, z którego (ewentualnie na który) dokonywana jest translacja. Jeżeli dostarczony do przekładu tekst jest dokumentem oryginalnym, wówczas odstępujemy od obowiązku uiszczenia zaliczki. W przypadku dostarczenia kopii wpłatę zaliczki należy uregulować gotówką bądź przelewem bankowym.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Teksty są tłumaczone przy maksymalnym zachowaniu układu wizualnego materiałów źródłowych. Odbiór gotowych tłumaczeń może mieć miejsce zarówno w naszym biurze, jak również odbywać się drogą korespondencyjną.

Tłumaczenia z zakresu prawa i administracji

Pod terminem tłumaczeń z zakresu prawa i administracji rozumiemy tłumaczenia wyroków sądowych, pism procesowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, aktów USC, umów, statutów i tym podobnych dokumentów. Usługi tego typu wykonujemy zarówno dla podmiotów prawnych i gospodarczych, jak też dla klientów indywidualnych. Dostarczane do nas materiały mogą mieć formę wszystkich powszechnie używanych formatów plików (DOC/DOCX, PDF, XLS, PPT etc.), w tym również graficznych plików czytelnych skanów. Przekazanie materiałów może odbywać się osobiście w naszym biurze lub drogą korespondencyjną. Standardową jednostką taryfową dla tłumaczeń zwykłych z zakresu prawa i administracji jest strona obliczeniowa, licząca sobie 1500 znaków. Wpływ na cenę usługi ma także język, z którego (bądź na który) dokonywana jest translacja.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Podczas tłumaczeń przykładamy dużą wagę do zachowania oryginalnego układu tekstu. Przełożone teksty można odebrać osobiście w naszym biurze, jak również drogą korespondencyjną w uzgodniony sposób. Powyższe tłumaczenia wykonujemy także w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia specjalistyczne

W naszej ofercie znajdują się tłumaczenia specjalistyczne z dowolnego obszaru wiedzy lub branży (historia, sztuka, medycyna etc.). Dokumenty do tłumaczeń można dostarczać osobiście lub korespondencyjnie w postaci wszystkich popularnych plików tekstowych bądź graficznych. Warunkiem przyjęcia skanów jest ich czytelność. Cena tłumaczenia uzależniona jest od jego objętości oraz języka oryginału lub przekładu. Standardowa strona tłumaczenia specjalistycznego liczy 1500 znaków.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Podczas tłumaczenia zachowywany jest (w miarę możliwości) oryginalny układ graficzny stron. Wykonane tłumaczenia można odbierać osobiście w naszym biurze lub drogą korespondencyjną. Na życzenie klienta wykonujemy także tłumaczenia specjalistyczne uwierzytelnione.

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe)

Tłumaczenia symultaniczne odbywają się zazwyczaj w kabinach i polegają na natychmiastowym przekładaniu wypowiadanych słów na język docelowy. Dzięki temu treść danej wypowiedzi (wykładu, prelekcji) dociera do słuchaczy z minimalnym tylko opóźnieniem, co zapewnia płynność reakcji wszystkich biorących w spotkaniu osób. Trzeba jednak pamiętać, że tłumacz symultaniczny ma bardzo krótki czas na zastanowienie, dlatego też wypowiadane przekłady mogą mieć czasem niepoprawną budowę gramatyczną lub zawierać inne drobne błędy.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Obsługujemy wszelkiego typu konferencje, spotkania biznesowe, dyskusje panelowe, odczyty etc. Zapewniamy płynny przebieg każdego spotkania.

Tłumaczenia towarzyszące

Oferta tłumaczeń towarzyszących adresowana jest zazwyczaj do niewielkiej grupy osób lub pojedynczej osoby. W ramach usługi tłumacz towarzyszy klientowi (klientom) w określonym czasie i dokonuje bieżących tłumaczeń, których wymaga sytuacja.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Tłumaczenia towarzyszące, które oferujemy, umożliwią sprawny przebieg każdej podróży lub spotkania. W zależności od potrzeb klienta, usługi tego typu można zamówić w oparciu o rozliczenie godzinowe bądź dniówkowe.

Tłumaczenia handlowe

Oferta tłumaczeń handlowych skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw i obejmuje swym zakresem teksty oraz dokumenty typu: oferty handlowe, zapytania ofertowe, specyfikacje towarowe, faktury oraz wszelką korespondencję firmową. Materiały do tłumaczeń można dostarczać w formie wszystkich typowych plików tekstowych lub graficznych. W przypadku skanów dokumentów istotna jest ich czytelność. W razie niemożliwości osobistego dostarczenia tekstów do translacji, można je przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Podstawą ustalania ceny za przekład jest strona obliczeniowa, która dla tłumaczeń handlowych zawiera 1500 znaków. Na ostateczny koszt będzie miał także wpływ język docelowy lub źródłowy.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Wszystkie teksty tłumaczone są z maksymalnym zachowaniem oryginalnego układu stron. Odbiór tłumaczeń odbywa się osobiście w naszym biurze lub za pośrednictwem poczty (zarówno tradycyjnej, jak też elektronicznej). Tłumaczenia handlowe wykonujemy również w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia techniczne

Nasze biuro wykonuje tłumaczenia techniczne w szerokim zakresie (instrukcje obsługi, procedury, specyfikacje technologiczne, wykazy norm, katalogi urządzeń, księgi jakości i wiele innych). Usługi tłumaczeń technicznych adresowane są głównie do przedsiębiorstw i na życzenie klienta mogą być wykonywane również w formie uwierzytelnionej. Materiały do tłumaczeń można dostarczać osobiście do naszego biura, jak również przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W ten sam sposób można również odbierać przekłady. Przyjmujemy do translacji pliki we wszystkich powszechnie używanych formatach (DOC/DOCX, PDF, XLS, PPT etc.). Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia technicznego zawiera 1500 znaków. Dodatkowym czynnikiem rzutującym na cenę usługi jest język tekstu oryginalnego bądź tekstu docelowego.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Podczas tłumaczenia tekstu zachowujemy w miarę możliwości jego układ graficzny.

Tłumaczenia do druku i do stron www

Nasza oferta obejmuje również tłumaczenia tekstów do druku (m.in. katalogi, foldery, broszury, ulotki) oraz na potrzeby stron internetowych. Teksty do tłumaczeń można dostarczać w formie standardowych plików (DOC/DOCX, PDF, XLS, PPT etc.) osobiście do naszego biura, jak również pocztą bądź mailem. W ten sam sposób można odbierać gotowe tłumaczenia. Standardowa strona obliczeniowa tłumaczeń do druku i na potrzeby stron internetowych liczy sobie 1500 znaków. Na cenę usługi ma również wpływ język tekstu oryginalnego lub docelowego. W przypadku tekstów do druku, przeprowadzana jest korekta tłumaczenia przez native-speakerów. Dodatkowo teksty mogą również przejść korektę autorską na etapie przygotowania do druku.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Podczas tłumaczenia zachowujemy w maksymalnie możliwym stopniu układ graficzny. Na życzenie klienta wykonujemy powyższe tłumaczenia w formie uwierzytelnionej.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne odbywają się w sposób następujący: mówiący wypowiada pewną kwestię, po czym robi pauzę i w tym czasie dokonywane jest tłumaczenie całego fragmentu wypowiedzi. Plusem tłumaczeń konsekutywnych jest zdecydowanie większa ich poprawność w stosunku do tłumaczeń symultanicznych. Do minusów należy wydłużenie czasu trwania przemowy o czas potrzebny na translację.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczy prezentujących bardzo wysoki poziom umiejętności. Tłumaczenia konsekutywne, realizowane przez nasze biuro, to gwarancja udanych prelekcji z całkowitym zrozumieniem treści przez słuchaczy. W zależności od potrzeb klientów oferujemy tłumaczenia konsekutywne w rozliczeniu godzinowym lub dziennym

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia szeptane są niekiedy traktowane jako wariant tłumaczeń symultanicznych. Są wykonywane zazwyczaj dla jednej osoby, której tłumacz szepcze do ucha na bieżąco przekład czyjejś wypowiedzi. Ewentualnie tego typu tłumaczenie może odbywać się dla małej grupy osób z użyciem słuchawek i mikrofonu.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Nasi tłumacze są doświadczonymi specjalistami, co jest gwarancją, że słuchacz będzie w pełni uczestniczyć w spotkaniu lub konferencji. Dostosowując się do potrzeb klienta, oferujemy tłumaczenia szeptane rozliczane godzinowo lub dziennie.

Zapytaj o wycenę. Wypełnij bezpłatny formularz!