Tłumaczenia techniczne

Nasze biuro wykonuje tłumaczenia techniczne w szerokim zakresie (instrukcje obsługi, procedury, specyfikacje technologiczne, wykazy norm, katalogi urządzeń, księgi jakości i wiele innych). Usługi tłumaczeń technicznych adresowane są głównie do przedsiębiorstw i na życzenie klienta mogą być wykonywane również w formie uwierzytelnionej. Materiały do tłumaczeń można dostarczać osobiście do naszego biura, jak również przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. W ten sam sposób można również odbierać przekłady. Przyjmujemy do translacji pliki we wszystkich powszechnie używanych formatach (DOC/DOCX, PDF, XLS, PPT etc.). Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia technicznego zawiera 1500 znaków. Dodatkowym czynnikiem rzutującym na cenę usługi jest język tekstu oryginalnego bądź tekstu docelowego.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Podczas tłumaczenia tekstu zachowujemy w miarę możliwości jego układ graficzny.

© 2021 by Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw Kamila Jędrzycka sp. j. | Created by pear interactive