Tłumaczenia specjalistyczne

W naszej ofercie znajdują się tłumaczenia specjalistyczne z dowolnego obszaru wiedzy lub branży (historia, sztuka, medycyna etc.). Dokumenty do tłumaczeń można dostarczać osobiście lub korespondencyjnie w postaci wszystkich popularnych plików tekstowych bądź graficznych. Warunkiem przyjęcia skanów jest ich czytelność. Cena tłumaczenia uzależniona jest od jego objętości oraz języka oryginału lub przekładu. Standardowa strona tłumaczenia specjalistycznego liczy 1500 znaków.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Podczas tłumaczenia zachowywany jest (w miarę możliwości) oryginalny układ graficzny stron. Wykonane tłumaczenia można odbierać osobiście w naszym biurze lub drogą korespondencyjną. Na życzenie klienta wykonujemy także tłumaczenia specjalistyczne uwierzytelnione.

© 2021 by Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw Kamila Jędrzycka sp. j. | Created by pear interactive