Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne odbywają się w sposób następujący: mówiący wypowiada pewną kwestię, po czym robi pauzę i w tym czasie dokonywane jest tłumaczenie całego fragmentu wypowiedzi. Plusem tłumaczeń konsekutywnych jest zdecydowanie większa ich poprawność w stosunku do tłumaczeń symultanicznych. Do minusów należy wydłużenie czasu trwania przemowy o czas potrzebny na translację.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczy prezentujących bardzo wysoki poziom umiejętności. Tłumaczenia konsekutywne, realizowane przez nasze biuro, to gwarancja udanych prelekcji z całkowitym zrozumieniem treści przez słuchaczy. W zależności od potrzeb klientów oferujemy tłumaczenia konsekutywne w rozliczeniu godzinowym lub dziennym

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia szeptane są niekiedy traktowane jako wariant tłumaczeń symultanicznych. Są wykonywane zazwyczaj dla jednej osoby, której tłumacz szepcze do ucha na bieżąco przekład czyjejś wypowiedzi. Ewentualnie tego typu tłumaczenie może odbywać się dla małej grupy osób z użyciem słuchawek i mikrofonu.

Do dyspozycji naszych klientów są m.in.: tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka niemieckiego, tłumacz rosyjskiego, tłumacz przysięgły angielskiego, a także tłumacze wielu pozostałych języków europejskich, jak również spoza Europy. Nasi tłumacze są doświadczonymi specjalistami, co jest gwarancją, że słuchacz będzie w pełni uczestniczyć w spotkaniu lub konferencji. Dostosowując się do potrzeb klienta, oferujemy tłumaczenia szeptane rozliczane godzinowo lub dziennie.

© 2021 by Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw Kamila Jędrzycka sp. j. | Created by pear interactive